/ ноември 28, 2019/ За родители, Законодателство, Институции, Новини, Статии/ 0 comments

До:

 Министъра на външните работи на Румъния

Президента на Румъния Клаус Йоханис

Долуподписаните Яласкоски Йохан Михаил, роден на 06.01.2006, и Яласкоски Мария Александра, родена на 25.01.2007 г., от наше собствено  име предоставяме настоящото

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

с молба да предприемете спешни мерки по отношение на репатрирането ни, предвид унизителните условия,  от които страдаме във Финландия, където ние, долуподписаните Яласкоски Йохан Михаил и Яласкоски Мария Александра, сме затворени в центрове за настаняване против волята ни и насилствено бяхме откъснати от нашата майка и семейството ни по майчина линия.

     Фактически, на 15 юни 2016 г., финландският съд реши окончателно, че ще живеем с майка ни – Яласкоски Михаела Камелия. Въпреки това съдебно решение, което е в сила и не е отменено, службата за социално подпомагане на кметството в Тампере – финландското градче, в което по това време живеехме- използвайки крайно насилие, както се вижда от видеозаписа, направен по това време, ни взе и ни настани в различни детски центрове, против волята ни и против волята на майка ни, и въпреки факта,че майка ни има пълни права върху нас. Оттогава сме поискали безброй пъти да бъдем изслушани от съдия във Финландия, по силата на нашето право, както по финландското законодателство, така и по силата на Конвенцията за правата на детето, както и в Регламент 2201/2003 на ЕО.

     Въпреки че не съществува съдебна процедура за нас, двама непълнолетни, и въпреки че няма съдебно решение от нито един съд по отношение на насилственото ни задържане в центровете, ни е отказано правото да бъдем изслушани от съдия. Отговорите, получени от Министерството на правосъдието във Финландия по въпроса ни, са изключение от правилото в смисъл, че само кметството в Тампере има правомощието да предприема каквато и да е мярка в нашия случай.

     Освен това през май отново поискахме чрез адвокат да бъдем изслушани спешно от финландски съд и мярката за настаняването ни в детски центрове да бъде прекратена незабавно. Дори днес, нашето искане не получи никакъв краен срок или решение, финландските власти завиха единствено изключителната компетенция на кметството в Тампере по отношение на нашата ситуация.

     Според  чл. 2 ал. 1 от Закон 248/2005 за свободното движение на румънски граждани в чужбина, с последващи изменения и допълнения, на румънските граждани е гарантирано както правото на пътуване в чужбина, така и правото по всяко време да се върнат в страната, а според втората теза от тази законова разпоредба, никой румънски орган не може по никакъв начин да забрани на румънски гражданин да се върне в Румъния.

     Съгласно Регламент 2201/2003 на ЕО, точки 12 и 13 от уводната част, интересът на детето стои над компетенцията, а общата компетенция, установена в чл. 8 от същия регламент се отнася само за постоянно пребиваване на детето, а не за принудителното такова, както е в нашия случай, ние сме затворени в центрове за настаняване на деца, това прави пребиваването ни във Финландия принудително, а не постоянно, ситуация, която ние приемаме за възползване от пребиваването ни в Piatra Neamț.

     Според чл. 12, 13, 14 и 15 от Конвенцията за правата на детето, дете, способно на самостоятелна преценка, има право да бъде изслушано, има право свободно да изразява мнението си по всеки въпрос, който го засяга. И все пак, макар че от толкова години искаме репатриране в  семейството на нашите баба и дядо в Пиатра Неамц, въпреки че нямаме постоянно  местожителство във Финландия, а напротив, ние сме затворници, затворени от тази държава, в приемни центрове, против нашата воля, нашето искане е отхвърлено от румънската държава въз основа на лъжливия аргумент, изложен от финландските власти, че ние имаме постоянно местожителство във Финландия и следователно съдилищата във Финландия са компетентни да се произнасят по нашия случай.

     Затова ви призоваваме, г-н Президент и г-н Министър на външните работи, да постановите нашето репатриране като спешен случай, тъй като имаме румънско гражданство, тъй като сме румънски граждани със законно право на пребиваване в Румъния при нашите баба и дядо по адрес Piatra Neamț, Petru Rareş Street, no. 63, bl. A4, 4th floor, ap. 34, Neamţ County, поставени в ситуация, в която се нарушават човешките ни права от страна на Финландия и тъй като сме на прага на пълно безсилие и неспособност да понасяме повече психичните мъчения, на които сме подложени, причинени частично от раздялата с майка ни, единствената, която ни защити от физическите и психическите травми, причинени ни от баща ни. Ако нещо се случи с нас, румънските власти, които ни изоставиха толкова години, въпреки отчаяния ни призив и този на майка ни, трябва да бъдат пряко отговорни за това, което ще последва.

     Г-н Президент и г-н Министър на външните работи, в случай, че изчезнем или в случай на пряка физическа или психическа вреда, които бихме могли  да понесем, свързани с  психическото мъчение, на което сме подложени, ние публично упълномощаваме нашите баба и дядо Лусия и Раду Смикала, в качеството на наши роднини да предприемат действия срещу вас и срещу румънската държава за сериозната вреда, която беше нанесена на нас и на нашата майка.

     Нека Бог помогне на всички ни!

  Вносители на писмото:

ЯЛАСКОСКИ ЙОХАН МИХАИЛ

ЯЛАСКОСКИ МАРИЯ АЛЕКСАНДРА

Превод за „НАЦИОНАЛНА ГРУПА – РОДИТЕЛИ ОБЕДИНЕНИ ЗА ДЕЦАТА”

Още новини на: https://daspasimdecatanabulgaria.org/%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b3/

Youtube канал: https://www.youtube.com/channel/UCKOVTk1mhRTh3oyw5qz9Gow…

Проект на „НАЦИОНАЛНА ГРУПА – РОДИТЕЛИ ОБЕДИНЕНИ ЗА ДЕЦАТА”

Share this Post

Leave a Comment