/ юни 4, 2020/ Законодателство, Становища, Статии/ 0 comments

София, 15 май 2020 г.,

Становище на ADF International

ADF International се намесва в конституционния контрол на новия закон по семейните въпроси

В Международния ден на семействата експертите предупреждават срещу подкопаването на родителите

 Международната правозащитна юридическа организация, със статут на наблюдател в ООН и с голям брой спечелени дела в Европейския съд по правата на човека АDF International, внесе правно становище по дело №3/2020 г. в защита правата на родители и деца, пред Конституционният съд на България, по повод обявяването в  противоконституционност на Закона за социалните услуги.

Днес, на Международния ден на семействата, ADF International, представлявани от колега, накратко подчертаха силните протекции, които съществуват в международното право, касаещи родителските права, като част от преразглеждането на новия Закон за социалните услуги в Конституционния съд на България. Законът съдържа разпоредби, които биха могли да ограничат ролята на родителите и да позволят безпричинни и непропорционални намеси в семейния живот от страна на държавата. Някои от разпоредбите наподобяват законите в Норвегия, които бяха сериозно разкритикувани, защото нарушават родителските права. Действията в Норвегия предизвикаха редица съдебни дела в Европейския съд по правата на човека.

«Децата заслужават любящата грижа и защита от страна на своите родители. Международното право е категорично, че родителите носят отговорност за отглеждането на децата. Държавата не трябва да се намесва в тези отношения, освен ако няма ясни доказателства за реален риск от сериозни вреди. България трябва да гарантира, че всеки нов закон зачита правата на родителите», заяви Лидия Рийдър, юридически служител в ADF International и един от авторите на краткото съобщение.

Член 8 от Европейската конвенция за правата на човека включва правото на семеен и личен живот. Наред с член 2 от Протокол 1, защитават правото на родителите да възпитават децата си. Редките случаи, в които властите имат право да се намесят, крайната цел трябва да е реунификация (събиране) на семейството.

В много отношения новият закон наподобява норвежкия модел, който е подложен на критики и предстои да бъде преразгледан от парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Провокиран от случая със семейство Боднариу, докладът от 2018 г. относно практиките на норвежката закрила на детето Барневернет предизвика сериозни опасения. Например, високата честота от «спешни» интервенции от страна на службата. Мотивите за тези намеси предизвикаха сериозно безпокойство, както и изключително кратките срокове за посещение, които обикновено се предоставят на родителите.

«Децата се раждат от родители, а не от правителства. Отнемането на дете винаги трябва да е последното средство. Дори, когато това е наистина необходимо, основна цел трябва да бъде обединението на семейството. Разследването в Норвегия показа, че агенциите за закрила на детето могат да причинят сериозни  дългосрочни щети на семействата и да уронят приоритетното право на родителите да отглеждат децата си. България би трябвало да се притеснява да поема в тази посока», каза Робърт Кларк, заместник-директор на ADF International.

Източник: https://adfinternational.org/news/bulgaria-new-law-poses-threat-to-parental-rights/?fbclid=IwAR2yazW2fTTg5p4b2sczdAH6oR9SUgQAVsdbi_yCL20Vtzw_bGehZDlr5lo

Превод за „НАЦИОНАЛНА ГРУПА – РОДИТЕЛИ ОБЕДИНЕНИ ЗА ДЕЦАТА”

Още новини на: https://daspasimdecatanabulgaria.org/%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b3/

Youtube канал: https://www.youtube.com/channel/UCKOVTk1mhRTh3oyw5qz9Gow…

Проект на „НАЦИОНАЛНА ГРУПА – РОДИТЕЛИ ОБЕДИНЕНИ ЗА ДЕЦАТА”

Share this Post

Leave a Comment