/ февруари 13, 2020/ Сдружение "РОД"/ 0 comments

УВЕДОМЛЕНИЕ
от Управителен съвет на Родители обединени за децата (РОД)

Във връзка с покана за Общо събрание на Родители обединени за децата от Петър Йотов Николов и Илиана Иванова Мавродиева-Ангелова насрочено за 15.02.2020 г. от 13:00 ч в гр. Варна, в офиса на адв. Петър Николов, находяща се на интернет адрес:
https://rod-bg.org/2020/01/15/покана/
уведомяваме всички членове на сдружението, че Управителният съвет на Родители обединени за децата не е взимал решение за провеждане на Общо събрание във Варна, така както е обявено в цитираната покана и не е одобрявал същата. Освен това свикването на Общо събрание на Родители обединени за децата във Варна е извършено в грубо нарушение на Устава на сдружението и Закона. Това е извършено под сянката на отнемане на средствата на Родители обединени за децата, съхранявани в банкова сметка на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, ЦУ от лицата свикали Общото събрание във Варна, които отказват до момента да ги върнат.
Общото събрание ще се проведе съгласно решението на УС от 11.01.2020г. Дата за свикване във Велико Търново съгласно публикуваната покана в сайта на РОД с интернет адрес: www.rod-bg.com и с конкретен интернет адрес на поканата:
https://daspasimdecatanabulgaria.org/invite-for-genera…/

Поздрав към всички,
УС на РОД
съгласно решенията на ОС от 16.11.2019 г.

Share this Post

Leave a Comment