/ януари 13, 2020/ Сдружение "РОД"/ 0 comments

По решение на Управителният съвет на „Родители обединени за децата“ се свиква Извънредно общо събрание на сдружението на 15.02.2020г. с начален час от 13:00ч. в гр. Велико Търново, ул. „Сава Пенев“ №1,  хотел „Премиер“ , Конферентна зала „Царевец“ и „Трапезица“

Събранието ще се проведе при следния дневен ред: 

1. Промяна в състава на УС/РОД;

2. Промени в Устава на сдружение РОД;

3. Разни.

Поканени са да присъстват всички членове на сдружението.

София, 13.01.2020г.

Управителен съвет на „Родители обединени за децата“

Share this Post

Leave a Comment