Кървав надпис пред входа, бе оставен, да посрещне днес общинарите в Асеновград

Кървав надпис пред входа, бе оставен, да посрещне днес общинарите в Асеновград

15.6.2020   Фейсбук група „Отнеха ми детето по сигнал, „Сдружение „Родители обединени за децата”, съвместно с жители на Асеновград и околността, протестираха на центъра на Асеновград в неделя, с искане за пълна отмяна на Закона за социалните услуги, който влиза в сила от 01.7.2020г, както  и за връщането на детето на Златан Колев на семейството му.         Малкият Ангел е

Read More

ОБРЪЩЕНИЕ на Управителния съвет на РОДИТЕЛИ ОБЕДИНЕНИ ЗА ДЕЦАТА

до членове, симпатизанти, приятели, съмишленици, сродни родителски организации, до всички български граждани Уважаеми сънародници, Разпространението на заболяването COVID-19 изправи България пред безпрецедентна външна опасност. Това е най-мощният външен шок за страната ни в нашата история през последните 70 години. Безпрецедентните ситуации изискват безпрецедентни мерки. Става дума за извънредни мерки от цялото ни общество, а не само от държавните институции. На

Read More

УВЕДОМЛЕНИЕ от Управителен съвет на Родители обединени за децата (РОД)

УВЕДОМЛЕНИЕ от Управителен съвет на Родители обединени за децата (РОД) Във връзка с покана за Общо събрание на Родители обединени за децата от Петър Йотов Николов и Илиана Иванова Мавродиева-Ангелова насрочено за 15.02.2020 г. от 13:00 ч в гр. Варна, в офиса на адв. Петър Николов, находяща се на интернет адрес: https://rod-bg.org/2020/01/15/покана/ уведомяваме всички членове на сдружението, че Управителният съвет

Read More

ОБРЪЩЕНИЕ към членовете и симпатизантите на РОДИТЕЛИ ОБЕДИНЕНИ ЗА ДЕЦАТА – РОД

Скъпи приятели, Имаме неприятното и трудно за изпълнение задължение да ви уведомим, за поредното посегателство върху чистотата на нашата светла кауза – защитата на семейството и традиционните семейни ценности на българския народ. Оставяйки верни на своята нравственост, дълг и отговорност пред вас, на своята вяра, че нашата кауза е непобедима, когато се защищава със сърце и морал, ви уведомяваме за

Read More

ИЗВЪНРЕДНО СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „РОДИТЕЛИ ОБЕДИНЕНИ ЗА ДЕЦАТА“

ИЗВЪНРЕДНО СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „РОДИТЕЛИ ОБЕДИНЕНИ ЗА ДЕЦАТА“

По решение на Управителният съвет на „Родители обединени за децата“ се свиква Извънредно общо събрание на сдружението на 15.02.2020г. с начален час от 13:00ч. в гр. Велико Търново, ул. „Сава Пенев“ №1,  хотел „Премиер“ , Конферентна зала „Царевец“ и „Трапезица“ Събранието ще се проведе при следния дневен ред:  1. Промяна в състава на УС/РОД; 2. Промени в Устава на сдружение РОД; 3. Разни. Поканени са да присъстват всички

Read More

СЪОБЩЕНИЕ за набиране на асоциирани членове на Сдружение „РОД“

СЪОБЩЕНИЕ за набиране на асоциирани членове на Сдружение „РОД“

Уважаеми съмишленици, Сдружение „РОД“ най-учтиво Ви кани да се присъедините към него като асоциирани членове! Кандидатите за асоциираните членове е необходимо да:1. изпратят молба за членство /по образец/2. попълнят декларация за съгласие /по образец/3. внесат такса от 10 лева встъпителна вноска плюс 10 лева годишен членски внос (общо 20 лв) в едно платежно нареждане: UniCredit BulbankBG63UNCR70001523665721BIC: UNCRBGSFСДРУЖЕНИЕ „РОД“ Като основание

Read More

Присъединете се към нас

Присъединете се към нас

Скъпи съмишленици, Създадохме алтернативна НАЦИОНАЛНА ГРУПА – РОДИТЕЛИ ОБЕДИНЕНИ ЗА ДЕЦАТА в социалната мрежа ВКонтакте. Призоваваме ви да се присъедините и към нея. Повече информация как да се присъедините към групата ни:

Изявление на сдружение РОД за проведените срещи с парламентарно представени ПП

Изявление на сдружение РОД за проведените срещи с парламентарно представени ПП

В периода между двата тура на местните избори 2019г., УС/РОД протегна ръка на участниците във втория тур по въпроса за просемейните политики, без разлика на партийната им принадлежност. Изпратихме официални покани с желание за срещи до кандидатите за кметове на втори тур в градовете Варна, Русе, Смолян, Пазарджик и Асеновград. Отговори на нашите писма-покани получихме само от страна на:ВАРНА –

Read More

ПРИЗИВ от Управителния съвет на сдружение „РОДИТЕЛИ ОБЕДИНЕНИ ЗА ДЕЦАТА“

ПРИЗИВ от Управителния съвет на сдружение „РОДИТЕЛИ ОБЕДИНЕНИ ЗА ДЕЦАТА“

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА „СДРУЖЕНИЕ РОДИТЕЛИ ОБЕДИНЕНИ ЗА ДЕЦАТА“ ЧЛЕНОВЕТЕ И СИМПАТИЗАНТИТЕ НА НАЦИОНАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ „НЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ДЕТЕТО  2019-2030“ РОДИТЕЛИТЕ, РОДИТЕЛСКАТА ОБЩНОСТ  И СДРУЖЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ВСИЧКИ ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ В БЪЛГАРИЯ ПРИЗИВ от Управителния съвет на сдружение „РОДИТЕЛИ ОБЕДИНЕНИ ЗА ДЕЦАТА“ София,12.10.2019г. Драги родители, УС/РОД заявява, че на местните избори за кмет и общински съветници (първи и втори

Read More

ОТВОРЕНА ПОКАНА

ОТВОРЕНА ПОКАНА

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ И ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ПРЕДИЗБОРНИТЕ КОАЛИЦИИ В БЪЛГАРИЯ,  УЧАСТНИЦИ В ИЗБОРИТЕ НА 27-МИ ОКТОМВРИ 2019г. ОТВОРЕНА ПОКАНА от Управителния съвет на сдружение „РОДИТЕЛИ ОБЕДИНЕНИ ЗА ДЕЦАТА“ София,12.10.2019г. Уважаеми господа Председатели на партии и предизборни коалиции, без разлика на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение

Read More

Проект!

Проект!

 Закон за отмяна на Закона за социалните услуги (Обн. ДВ. бр.24 от 22 март 2019 г.)  § 1. Законът за социалните услуги (Обн. ДВ. бр.24 от 22 март 2019 г.) се отменя.  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:  § 2 Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник” .  https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.daspasimdecatanabulgaria.org%2Fwp-content%2Ffiles%2Fdocs%2FPUC%2F%25D0%2597%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%2520%25D0%25B7%25D0%25B0%2520%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BC%25D1%258F%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%2597%25D0%25A1%25D0%25A3.pdf%3Ffbclid%3DIwAR0vp7811sAn5JI4YBW2Ld-Ji2XQc5wQ0NhO7jnch1fqElTKkqfrYJrOQIQ&h=AT3G0qN6p7A4EA4-4-kz0jJ1lQ86eyg1mKA5nC2lUwfr9bkLuneulKtPuh5Tq0Dqg50QBHUDN5KaTwbstPxzrTU30cjSxQYw4y7Ekcc7OLs0AirLWGDwzT6BXMXG04i2kQPhrxRS

Мотиви към проектозакон за отмяна на Закона за социалните услуги

Мотиви към проектозакон за отмяна на Закона за социалните услуги

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.daspasimdecatanabulgaria.org%2Fwp-content%2Ffiles%2Fdocs%2FPUC%2F%25D0%259C%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B8%2520%25D0%25BA%25D1%258A%25D0%25BC%2520%25D0%2597%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%2520%25D0%25B7%25D0%25B0%2520%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BC%25D1%258F%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%2597%25D0%25A1%25D0%25A3.pdf%3Ffbclid%3DIwAR1V4-i7wiquYKZjr9BlMYlTCnBlraKthnoo1a4NTtkqMwP5coQkBcxkWB4&h=AT16olVzV10gOFRD85_6oxMCqFZ2WEuXqJeP4E6-05O_uGkkXVqH68W5lE60JFbkYuk02-WDNvizp_sBc2sZ1fgYFSBlZU3Ifbv8VpPZmkGF_-nMb6pgsdwkcgNXedRPEoCy1IcR

Искане за отмяна на ЗСУ

Искане за отмяна на ЗСУ

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.daspasimdecatanabulgaria.org%2Fwp-content%2Ffiles%2Fdocs%2FPUC%2F%25D0%2594%25D0%259E%2520%25D0%259D%25D0%25A1_%25D0%2598%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B5%2520%25D0%25B7%25D0%25B0%2520%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BC%25D1%258F%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%2597%25D0%25A1%25D0%25A3.pdf%3Ffbclid%3DIwAR0YmLc3VunZbrtnf5Xw-aRM4yS0G1eZSd5JKLND_a0V6_8AbnQF9eW1Wz4&h=AT16olVzV10gOFRD85_6oxMCqFZ2WEuXqJeP4E6-05O_uGkkXVqH68W5lE60JFbkYuk02-WDNvizp_sBc2sZ1fgYFSBlZU3Ifbv8VpPZmkGF_-nMb6pgsdwkcgNXedRPEoCy1IcR