/ януари 4, 2020/ За родители, Новини, Сдружение "РОД"/ 0 comments

Уважаеми съмишленици,

Сдружение „РОД“ най-учтиво Ви кани да се присъедините към него като асоциирани членове!

Кандидатите за асоциираните членове е необходимо да:
1. изпратят молба за членство /по образец/
2. попълнят декларация за съгласие /по образец/
3. внесат такса от 10 лева встъпителна вноска плюс 10 лева годишен членски внос (общо 20 лв) в едно платежно нареждане:

UniCredit Bulbank
BG63UNCR70001523665721
BIC: UNCRBGSF
СДРУЖЕНИЕ „РОД“

Като основание се вписва „Встъпителна вноска и годишен членски внос“

– за плащане може да използвате и всеки офис на EasyPay

Ако плащате такси за други лица, в платежното нареждане упоменете изрично името на лицето за което извършвате плащането!

4. Молбата за членство, декларацията за съгласие за обработка на личните данни и копие от платежното нареждане се изпращат по пощата с обратна разписка на хартиен носител на адрес: гр. София 1606, ул. Лайош Кошут 13 (партер), до адв. Чакърова.
за сметка на изпращача.

* – Молбата за членство и декларацията са прикачени към настоящия пост, необходимо е да ги свалите, разпечатате и попълните.

С Устава на Сдружение „РОД“ можете да се запознаете тук: https://www.facebook.com/groups/344827183050805/permalink/533173314216190/


Share this Post

Leave a Comment