/ март 17, 2020/ Сдружение "РОД"/ 0 comments

до членове, симпатизанти, приятели, съмишленици, сродни родителски организации, до всички български граждани

Уважаеми сънародници,

Разпространението на заболяването COVID-19 изправи България пред безпрецедентна външна опасност. Това е най-мощният външен шок за страната ни в нашата история през последните 70 години.

Безпрецедентните ситуации изискват безпрецедентни мерки. Става дума за извънредни мерки от цялото ни общество, а не само от държавните институции. На изпитание е поставена способността на нацията да се грижи за своето оцеляване пред технологични рискове от най-съвременен тип.

Днес, когато живота и здравето на всеки българин, независимо от неговото място на социалната и държавната стълбица, са поставени пред реална заплаха, надеждите на хората отново се насочват към държавата, която десетилетия наред бе сатанизирана, дискредитирана, деморализирана и изтласквана от обществения живот, нарочена като лош стопанин. И именно от този лош стопанин, днес обществото ни очаква да стопанисва цялата икономика на България, общественото здраве, социалния сектор, образованието, мигрантската заплаха. Дали не е време да поканим идеолозите на тази демагогска икономическа парадигма да обяснят феноменалното доверие на обществото към държавата в пандемични ситуации като тази.
Разбира се, ситуацията поставя много по-високи изисквания и пред самата държава, пред всяка една нейна институция. Държавата трябва да стане изразител на цялото общество, а не на интересите на отделна социална група или политическа организация. Обществото е в правото си да очаква от държавата да изостави политическия егоизъм, за да възстанови доверието в себе си.

COVID-19 ни преподава най-скъпия урок на всяка криза: сложните национални задачи могат да бъдат решавани само чрез мобилизиране на цялата нация, сплотена около националния интерес. Трябва да оставим зад гърба си различията и противоречията, индивидуализма и себичния интерес, инстинкта за спасяване поединично, лични амбиции и идеи. Личният интерес и личните цели трябва да бъде решително подчинени на обществените, личните права да бъдат подчинени на правата на обществото и нацията. Улични протести срещу държава, която се бори за оцеляването на нацията, са протести срещу самата нация.

Нашият български отговор на заплахата е СОЛИДАРНОСТ. Солидарност, надхвърляща границите на тривиалността, битовизма, личния интерес, консуматорството и егоистичното спокойствие. Солидарност, насочвана от професионализма на нашите лекари, медицински сестри, санитари, експерти, специалисти с практически опит в реалното управление и ръководство на държавата. Трябва ни солидарност с професионализма и експертността. Теоретиците трябва да отстъпят пред практиците, умозрителните схеми – пред реалните, точни и професионални разчети.

Отговорността изисква Солидарност. Солидарността е Отговорност.

Не е време за индивидуализъм. Не е време за философия и практика на частното, индивидуално действие. То е слабо и неефективно. В ситуации като тази, всеки от нас трябва да сподели тежестта на кризата: държавата да поеме по-голяма отговорност за управлението, гражданите – някои ограничения на техните права, въведени със закон за извънредното положение, работодателите – грижата за работните места на работници и служители.

В същото време призоваваме държавните власти да не прекрачват границите на спазване на основни човешки права и зачитане на човешкото достойнство, независимо от мерките, които следва да се предприемат. В ситуация на несигурност, в условията на извънредно положение остават неотменими: правото на живот, правото да не бъдеш подлаган на мъчения, жестоко, нечовешко или унижаващо отношение, както и насилствена асимилация, правото да не бъдеш подлаган на медицински, научни или други опити без доброволно писмено съгласие, правото на лична свобода и неприкосновеност, освен при условията определени със закон, вярата в Бога, правото на справедлив процес, презумпцията за невиновност, правото на неприкосновеност на личния живот, правото на неприкосновеност на жилището, правото на свобода на съвестта, мисълта и избор на вероизповедание, и на религиозни или атеистични възгледи.

Отправяме призив и към държавните институции да не се възползват от епидемичната криза, като прекрачат разумните и законни граници на действие чрез въвеждане на ограничения, които са самоцелни или противоконституционни.

Същевременно, призоваваме гражданите, именно като носители на конституционни права, като свободни, но и отговорни личности, да проявят разбиране за ситуацията и дейно да спомагат за решаване на кризата. Днес първостепенна отговорност е опазването правото на живот на хората, на най-уязвимите групи български граждани, сред които са и българите над трудоспособна възраст. В дълбочина, това е грижа за съхраняване на житейския опит и мъдростта на нацията, за опазване приемствеността в обществото.

От това зависи собственото ни бъдеще, перспективите пред нашите деца и внуци, просперитета на обществото, умното управление на държавата, реализацията на националните цели и задачи.

В тази екстремна ситуация, най-голяма е отговорността на родителите и родителските организации. В тях са въплътени умът и интелекта на нацията, нейните морални устои. В името на своите деца, вие трябва да подкрепите усилията на Националния кризисен щаб и Правителството, на Президент и Парламент за справяне с надвисналата опасност.

Изпълнение на обявените мерки на правителството зависи в решаваща степен от вас, от активната част на нацията, която трябва да поеме своята тежка отговорност.
София, 16.03.2020г.

ЗА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
Владимир Шейтанов -Председател

Share this Post

Leave a Comment