/ октомври 9, 2019/ Сдружение "РОД"/ 1 comments

Уважаеми членове на Национална група – Родители обединени за децата,

Съобщаваме Ви, че започва процедура по прием на кандидати за членове на Сдружение „РОДИТЕЛИ ОБЕДИНЕНИ ЗА ДЕЦАТА“. Желаещите трябва да спазят следните процедури:

1. Да попълнят на хартиен носител Декларация – образец за членство.

2. Да имат три препоръки в свободен текст от член или учредител на сдружението.

3. Да попълнят на хартиен носител Декларация – съгласие за доброволно предоставяне на личните данни.

4. Да внесат такса от 10 лева встъпителна вноска плюс такса 10 лева годишен членски внос на следната банкова сметка:

UniCredit Bulbank

BG63UNCR70001523665721 BIC: UNCRBGSF с две отделни платежни нареждания.

5. Декларацията за членство, трите препоръки, декларация за доброволно предоставяне на личните данни и копие от двете платежни нареждания се изпащат по пощата с обратна разписка на хартиен носител на адрес: гр. София, ул. Лайош Кошут 13 (партер).

Прилагаме: Образец на Декларация за членство и образец Декларация – съгласие за доброволно предоставяне на личните данни .


Share this Post

1 Comment

  1. Защото детето не може да бъде самостоятелен правносубектен елемент вън от семейството и никога не трябва да бъде разгледано като отделна единица от семейната клетка.

Leave a Comment