Уважаеми читатели, моля внимателно прочетете тези Общи условия за ползване, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия за ползване. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този уеб сайт.

Настоящите Общи условия за ползване уреждат взаимоотношенията между daspasimdecatanabulgaria (наричан по-долу daspasim) от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн daspasimdecatanabulgaria.org и поддомейните му (наричани за краткост Сайт) от друга страна, както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от нас.

Тези Oбщи условия обвързват всички потребители, които използват сайта daspasimdecatanabulgaria.org. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на daspasimdecatanabulgaria.org (с изключение на линка към настоящите Общи условия за ползване), Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия за ползване.

1.Условия за използване на сайта

Потребителят разбира и декларира съгласието си с обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят „във вида, в който са публикувани“ и факта, че daspasimdecatanabulgaria.org не носи отговорност за точността на публикуваната информация и навременното доставяне на информация . В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

За да използва Сайта, Потребителят трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. daspasimdecatanabulgaria.org само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи използването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителя.

2. Защита на личните данни. Конфиденциална политика на daspasimdecatanabulgaria.org

Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на daspasimdecatanabulgaria.org при използване на Сайта, както и за целите на извършване на поправка в предоставените Лични данни.

След запознаване със съдържанието на настоящите Общи условия за ползване и приемането им, Потребителите, попълнили регистрационната форма на Сайта, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от daspasimdecatanabulgaria.org по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служители на daspasimdecatanabulgaria.org , както и да получават информация за продукти и услуги на daspasimdecatanabulgaria.org на предоставените от тях форми за контакт, освен ако изрично не откажат да получават информация за продукти и услуги на daspasimdecatanabulgaria.org чрез формите за запитване и контакт, посочени на настоящия Сайт.

Всички, доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други данни, необходими за неговата идентификация в процеса на използване на Сайта, се съхраняват, обработват и използват от daspasimdecatanabulgaria.org за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги.

Daspasimdecatanabulgaria.org уведомява и декларира изрично пред Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

Daspasimdecatanabulgaria.org си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури и/или за да се осигури спазването на настоящите Общи условия за ползване.

3. Авторски права и ограничения, свързани с тях

Daspasimdecatanabulgaria.org предоставя правото на Потребителите да използват всички услуги, които са посочени в Сайта само за лични нужди с нестопанска цел и при условие, че не се нарушават авторските права на daspasimdecatanabulgaria.org или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена и нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права. Daspasimdecatanabulgaria.org си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между daspasimdecatanabulgaria.org и лицето публикуващо информацията.

Предоставените препратки на Сайта на daspasimdecatanabulgaria.org към сайтове, собственост на трети лица, са публикувани единствено и само за Удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от daspasimdecatanabulgaria.org и по отношение на използването на препратката извън Сайта на daspasimdecatanabulgaria.org настоящите Общи условия за ползване не се прилагат.

Daspasimdecatanabulgaria.org не контролира горепосочените сайтове, които не са собственост на daspasimdecatanabulgaria.org и не поема никаква отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието им. С настоящите Общи условия за ползване daspasimdecatanabulgaria.org информира Потребителите, че по никакъв начин не налага и не препоръчва използването на тези сайтове от Потребители, нито информацията публикувана в тях. Посещението на посочените сайтове и всички рискове, свързани с използването им, са изцяло за сметка на Потребителите и daspasimdecatanabulgaria.org не носи каквато и да било отговорност за претърпени в тази връзка вреди от Потребителите.