/ ноември 5, 2019/ Законодателство, Институции, Новини, Статии/ 0 comments

10.09.2019 г.

РЕЗЮМЕ:

  • Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) отсъди срещу Норвегия в случай, отнасящ се до новородено, отнето от майката;
  • Съдиите заявяват, че „властите в този случай не са успели от самото начало да следват целта за събирането отново на детето и неговата майка”

СТРАСБУРГ (10 септември 2019 г.) – Днес, Голямата Камара на Европейския съд за правата на човека (ЕСПЧ) установи, че чрез действията на своите служби за закрила на децата Норвегия нарушава основното право на семеен живот. Странд Лобен срещу Норвегия” бе едно от няколкото обжалвани дела пред ЕСПЧ, в които родители се оплакват, че норвежките власти незаконно са отнели децата им от техните грижи. При Странд Лобен триседмично дете е било отнето от неговата майка през 2008 г. на основата на съмнения относно нейните родителски способности, след като тя е потърсила помощ. Детето е настанено в приемна грижа, а на неговата майка било разрешено да контактува със сина си само по 8 часа годишно. Накрая правото за свиждане било отказано, родителските права на майката били отнети, а детето било дадено за осиновяване.

При предишно решение Пети Състав на ЕСПЧ установи, че няма нарушение по чл.8 от Европейската конвенция за правата на човека, който защитава правото на семеен живот. Все пак, през октомври 2018 г., Голямата Камара, най-високото ниво на ЕСПЧ, прие да разгледа случая. АДФ Интернешънъл се включи преди делото в Голямата Камара като трета страна, пледирайки за по-съществено уважение на родителските права в Норвегия и показа наяве основните проблеми със службите за закрила на детето в Норвегия.

“Преместването на децата извън семействата трябва да бъде прилагано винаги като последно средство. Това е един от случаите, в които норвежките власти са пропуснали да отдадат приоритет на събирането отново заедно на семействата. Ние сме доволни да видим решение от Съда, което защитава родителските права и се надяваме то да бъде сигнал, който да събуди норвежките власти”, каза Лоурънс Уилкинсън, правен съветник за АДФ Интернешънъл.

“Преместването на децата извън семействата им трябва винаги да бъде прилагано като последно средство. Ние сме доволни да видим решение от Европейския съд за правата на човека, което защитава родителските права.”

Решението защитава родителските права

Съвпадащо становище на 6 съдии констатира, че „властите в този случай са пропуснали от самото начало да следват целта за събирането отново на детето и неговата майка и почти незабавно са преценили то да живее в приемен дом. Този съществен фактор се придвижва като нишка през всички етапи на процедурите, започвайки със заповедта за приемната грижа.”

„Адвокатите по човешките права изтъкват от години разрушителните практики на Барневернет. Това решение е стъпка в правилната посока за родителските права в Норвегия и извън нея. Дори положителното решение не може да възстанови ценните 10 години, които семейството е загубило в ръцете на норвежката държава”, съобщи Грегъри Туан Дит Дюдон, основния адвокат на госпожа Странд Лобен.

Лошият опит в Норвегия

Подтикнат от случая със семейство Боднариу, доклад на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) за 2018 г. относно практиките на норвежката агенция за защита на децата Барневернет посочва обезпокоителни разкрития. Например, докладът показва висока честота на „спешни” намеси от агенцията. Мотивите за тези намеси предизвикаха особено притеснение, както и изключително краткото време за срещи, което властите обикновено отпускат.

„Първостепенната цел на агенциите за закрила на детето е да подкрепят семейството. Разследването в Норвегия показа, че без ефективни предпазни мерки агенциите за закрила на детето могат да причинят дълготрайни вреди на семействата и да подкопаят основното право на родителите да отглеждат децата си. Норвегия трябва да зачита правото на родителите да отглеждат техните деца и да се намесват само когато има доказателства за нарушаване на родителските задължения. Надяваме се това решение да гарантира, че Норвегия ще спазва напълно задължението си да зачита родителските права, съгласно международното право”, заяви Робърт Кларк, Директор на Европейската адвокатура за АДФ Интернешънъл.

© ADF International

Източник: https://adfinternational.org/news/top-human-rights-court-rules-norway-violated-law-in-child-welfare-case/?fbclid=IwAR2MlysrXjJ8cT0eRsu9_NZ3jLDRU-hUu3K_0u3E0gTC0fwY492K-k5T2XE

Превод за „НАЦИОНАЛНА ГРУПА – РОДИТЕЛИ ОБЕДИНЕНИ ЗА ДЕЦАТА” : Георги Кинов

Още новини на: https://daspasimdecatanabulgaria.org/%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b3/

Youtube канал: https://www.youtube.com/channel/UCKOVTk1mhRTh3oyw5qz9Gow…

Проект на „НАЦИОНАЛНА ГРУПА – РОДИТЕЛИ ОБЕДИНЕНИ ЗА ДЕЦАТА”

Share this Post

Leave a Comment